[rev_slider_vc alias=”hafan-welsh”]

Croeso i Abertawe

Croeso i Abertawe, ein dinas noddfa gyfeillgar, hapus; dinas ddiwylliannol gyfoethog ac amrywiol ger y môr â chyfuniad unigryw o leoliadau trefol a gwledig yng nghanol arfordir de Cymru. Mae ein cais i fod yn Ddinas Diwylliant y DU 2021 yn deillio o ymrwymiad parhaol i osod diwylliant wrth wraidd ein hadfywiad a’n cynnydd.

Ein Cais

Ein Cais

Introducing the UK City of Culture and why we feel this is Swansea’s time to shine.

Dysgu mwy
Ein Dinas

Ein Dinas

Darganfod Abertawe, ein diwylliant, ein balchder a pham mae “uchelgais dal i fod yn hanfodol”

Dysgu mwy
Ein pobl

Ein pobl

Dewch i ddarganfod y bobl sy’n cyfrannu at gymeriad ein tref ddiolwg, hyfryd, o gerddorion ac artistiaid creadigol i arwyr chwaraeon.

Dysgu mwy

MAE EICH ANGEN CHI ARNOM!

I roi’r cyfle gorau i Abertawe ennill Dinas Diwylliant 2021, mae angen i bawb yn y ddinas wych hon gefnogi’n cais. Mae llawer o ffyrdd y gallwch wneud hyn…

Cefnogwch y cais!

Ein Pobl

Dewch i ddarganfod y bobl sy’n cyfrannu at gymeriad ein tref ddiolwg, hyfryd, o gerddorion ac artistiaid creadigol i arwyr chwaraeon.

Charles Uzzell Edwards

"Fi oedd yr unig ‘New Romantic’ yn y…

Non Stanford

Mae Non Stanford yn driathletwraig broffesiynol Gymreig ac…

Catrin Saran James

Catrin Saran James, Archifydd ac Artist. "Mae Abertawe…

Jeff Towns

Jeff Towns, gwerthwr llyfrau yn Abertawe, "The Dylan…

Jonathan Powell

Jonathan Powell, Cyfarwyddwr yn Oriel Elysium. "Rwyf wedi…

Jane Simpson

Jane Simpson, artist a pherchennog oriel. "Fel plentyn…

Gemma Copp

Gemma Copp, Artist, Perfformiwr, Gwneuthurwr Ffilmiau "Fel plentyn…

Yasmin Warrey

Yasmin Warrey, Sgwad Sgwennu Pobl Ifanc, Abertawe. 12…

Mwy

Newyddion diweddaraf

Tîm Abertawe 2021

Mae’r post hwn ar gael yn Saesneg hefyd