Mae eich angen chi arnom, bobl Abertawe!

I roi’r cyfle gorau i Abertawe ennill Dinas Diwylliant 2021, mae angen i bawb yn y ddinas wych hon gefnogi’n cais. Mae llawer o ffyrdd y gallwch wneud hyn…

1. Cadw mewn Cysylltiad

 • Dilynwch ni ar y cyfryngau cymdeithasol a hoffwch a rhannwch ein cynnwys. Gallwch ein hoffi ar Facebook a’n dilyn ar Twitter ac Instagram.
 • Cymerwch ran yn y sgwrs a defnyddiwch #Abertawe2021. Tagwch ni @Abertawe2021 er mwyn i ni allu ymateb i chi!
 • Cofrestrwch ar gyfer cylchlythyr cais Abertawe 2021 yma er mwyn clywed am y newyddion a’r datblygiadau diweddaraf ynghylch Abertawe 2021.

2. Dangoswch eich cefnogaeth

 • Ewch ati i lawrlwytho ac arddangos un o droedynnau e-bost Abertawe 2021 o dan eich llofnod arferol.
 • Lawrlwythwch logo Abertawe 2021 a defnyddiwch ef ar eich holl ddeunydd marchnata megis eich gwefan.
 • Atodwch Twibbon Abertawe 2021 i’ch proffil Facebook a/neu Twitter
 • Lawrlwythwch dempled datganiad i’r wasg o ran ‘cefnogi’r cais’ er mwyn rhoi gwybod i’r wasg leol eich bod yn cefnogi Abertawe.
 • Byddwch yn rhan o’n mosäig digidol – os gwelwch ein tîm #AbertaweDdiwylliannol hwnt ac yma, gwnewch yn siŵr eich bod yn cael llun ac yn ei ychwanegu at y mosäig. Yn well byth, os hoffech i’r tîm ymweld â’ch gweithle a chynnwys eich staff, rhowch wybod i ni!
 • Dywedwch wrth eich cysylltiadau, eich ffrindiau a’ch teulu am y cais a’r hyn y bydd yn ei olygu i AbertaweCefnogi'r Cais

3. Siaradwch â ni

  • Os oes gennych unrhyw syniadau am ddigwyddiadau neu gyfleoedd marchnata ar y cyd i helpu i gynyddu ymwybyddiaeth o #Abertawe2021 (a chefnogaeth eich cwmni neu eich sefydliad drosto), hoffem glywed gennych!
  • Cysylltwch â’r canlynol natasha@swansea2021.co.uk neu kate@swansea2021.co.uk

Mae’r post hwn ar gael yn Saesneg hefyd