“Fi oedd yr unig ‘New Romantic’ yn y cwm. Roeddwn yn gwisgo fel Duran Duran pan oedd pawb arall yn dilyn Iron Maiden. Roedd yn gwneud i mi sefyll allan. Doeddwn i ddim yn debyg i bobl eraill, roeddwn yn arfer gwisgo i fyny a breuddwydio am fynd i glybio gyda Steve Strange ond mewn gwirionedd roeddwn yn ymweld â’r Cwadrant.

Roedd fy nhad yn baentiwr (John Uzzell Edwards). Roedd ei waith yn ymwneud â Chymreictod – tomennydd glo du, cwiltiau Cymreig, llyfrau darluniau ac eglwysi. Roedd yn ysbrydoliaeth fawr cael tad a oedd yn artist wrth gael fy magu yn Abertawe.”

Mae’r post hwn ar gael yn Saesneg hefyd